Direct Method ®

Domů » Direct Method ®

Direct Method® je jedním z nejlépe fungujících způsobů, jak se naučit cizí jazyky.

Metoda výuky Direct Method® funguje na principu tzv. “řízené” konverzace. Při řízené konverzaci jde o systém otázka-odpověď, při kterém je student “nucený” odpovídat bez dlouhého přemýšlení. Tím pádem nemá reálně čas zamýšlet se nad překladem a “musí” odbourat strach z mluvení.

Tato metoda:

Naučí studenta mluvit rychleji a efektivněji než jiné metody.

Pomůže studentům zbavit se zábran komunikovat.

Simuluje velice reálné a autentické anglické prostředí.

Finálním výsledkem pro studenta jsou tyto body:

  • rozšíří si slovní zásobu, získá očekávané dovednosti cizího jazyka v co nejkratším čase a přirozenou cestou (mluvením)
  • díky průběžnému testování a kontrole získaných dovedností zjistí svoji dosavadní jazykovou úroveň
  • odbourá strach z mluvení a nabere potřebné sebevědomí
  • je připraven na reálné cizojazyčné prostředí a okamžitě využívá získané vědomosti v praxi

Proč je Direct Method® tak výjimečná:

  • Aktuální tématické oblasti a slovník
  • Zajímavé otázky a současná témata, která jsou podstatná pro potřeby studenta
  • Gramatika, která je jednoduchá na porozumění a zároveň přípravou na různé certifikace (např. anglické FCE)
  • Zřetelné a logické uspořádání textu na stránce
  • Všechna nová slova provázena fonetickým opisem
  • Internetová platforma s dalšími 100 hodinami výuky ZDARMA (u anglického jazyka)

Fotolia_74548514_L2Lektor při hodině mluví ke studentům rychle, zachovává přirozené tempo konverzace. I když zpočátku studenti mohou považovat takový způsob vedení hodiny za překvapující, brzy si na to zvyknou. Rychlé tempo studentovi umožní porozumět rozhovorům v cizím jazyce, v přirozené rychlosti.

Depositphotos_85241664_originalLektor pokládá každou otázku dvakrát, v rychlosti, přičemž automaticky začíná odpověď pro studenta. To umožňuje studentovi porozumět otázce, jakož i připravit se na odpověď, což v konečném důsledku činí hodinu více dynamickou. Lektor pasivně nečeká, dokud student zodpoví otázku sám, ale neustále ho pobízí k pohotové odpovědi. Takto se u studenta jazyk automatizuje a dostává se mu “do krve”.

Depositphotos_69408761_original1Odpovědi v nižších úrovních jsou stanoveny tak, že je ani učitel ani student nemohou pozměnit. Student si tak procvičuje přesně ta slova a gramatické jevy, které musí bezchybně ovládat. Ve vyšších úrovních jsou prvky vlastní kreativity povoleny, a tak student vytváří více originálních a volných odpovědí.

Za účelem vytvoření správných lingvistických návyků, by měl student mluvit rychle bez přestávek na přemýšlení. Tento proces odstraňuje návyk přemýšlení, překládání vět a gramatických jevů z rodného jazyka do cizího, což brání schopnosti porozumět a mluvit v přirozené rychlosti. Nejlepším způsobem, jak se naučit jazyk, je jednoduše jím mluvit. Studenti odpovídají na lektorovy otázky v nejdelší možné formě. Takovým způsobem student dlouho mluví a procvičuje si tak slova a gramatické jevy přímo v praxi.

Uložit

Depositphotos_66455527_original-860x500Tajemství úspěchu při učení cizího jazyka je opakování. Učení jazyka ve velké míře vzniká z vytváření rychlých reflexů, které jsou podobné psaní na stroji nebo hraní na klavír. Takové reflexy mohou být nacvičeny pouze způsobem častého opakování. Aktivity by se měly opakovat do té doby, dokud je student není schopný dělat sám automaticky. Toto je jedna z nepopiratelných výhod přímé metody oproti jiným metodám, kde jednou probrané učivo není často opakované a tak zanechává mezery ve studentových vědomostech. Takovým způsobem je zajištěno, že student vědomosti nikdy nezapomene.

Můžete si kdykoliv vyzkoušet na vlastní kůži ukázkovou lekci zdarma. Co je třeba udělat? Napište nám na Vás email, případně telefon dolů do formuláře. My se Vám ozveme a naplánujeme spolu Vaši ukázkovou lekci 🙂